Trẻ 4-12 tuổi

 • Bệnh thủy đậu ( Phần III)

  Một số nhóm người có nguy cơ cao bị biến chứng do bệnh thủy đậu , bao gồm phụ nữ mang thai và bất cứ ai có vấn đề hệ thống miễn dịch. Các nhóm này nên tránh những người có bệnh thủy đậu.

  Đọc thêm...
 • Bệnh thủy đậu ( Phần II)

  Bất cứ ai đã bị bệnh thủy đậu sau này đều có nguy cơ mắc bệnh về da trong đời được gọi là bệnh zona ( herpes zoster ). Đó là vì sau khi bị nhiễm trùng, VZV còn lại trong cơ thể ở trạng thái không hoạt động....

  Đọc thêm...
 • Bệnh thủy đậu ( Phần I)

  Bệnh thủy đậu do virus varicella-zoster ( VZV ) gây ra. Thủy đậu đã từng là một căn bệnh phổ biến ở trẻ em......

  Đọc thêm...

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 76

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 80

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 76

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 80

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 76

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 80

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 76

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 80

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 76

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 80

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 76

Warning: Illegal st in /home/dht/public_html/@/nuoiconkhoe.com.vn/templates/nuoiconkhoe/html/pagination.php on line 80

Trang 6/6